Meny

Historia

Historien om oss.

Företaget startades på 30-talet av målaren Wilhelm Edgren vilken också bedrev färghandel i en del av nuvarande lokaler, han började även att med hjälp av sin "lättviktare" (motorcykel) resa runt och sälja radioapparater.

På våren 1960 gjorde Tv:n sitt intåg i företaget för att så småningom bli en allt större del av verksamheten. Vid den tiden började även sönerna Kjell och Stig arbeta i företaget vilka sedan under många år drev företaget med namnet Bröderna Edgrens Färg Radio & Tv , vilket kanske är en lite ovanlig kombination.

1987 byggdes lokalerna ut med större affärsytor, ny serviceverkstad, monteringshall för fordonsmontering av mobil-telefoner, bilstereo mm.

År 2001 avyttrades färgavdelningen och det blev en renodlad brunvarubutik med ett sortiment av hushålls-el och el-installationsmateriel.

2002 överlät bröderna Edgren skutan till Thomas Persson, anställd i företaget som tekniker 1986 och Magnus Gerke vilken började som installatör i firman 1994 för att sedan övergå till butiksförsäljning mer och mer.

I augusti 2008 flyttade företaget in i nya moderna lokaler på Postvägen 1 i Ekshärad. Namnet ändras till Euronics i Ekshärad.

Idag finns i företaget förutom Thomas & Magnus även Daniel Carlsson & Magdalena Herr som butikspersonal.

Verksamheten består av förutom försäljning radio, tv och hushåll även service samt installation antenn, parabol och kabel-Tv, fordons-montering av telefoner och bilstereo.

Thomas Persson
Magnus Gerke